Srdečně zveme Vaše děti do našich dětských sobotních školek ve sboru Frýdek, kde každou sobotu společně objevujeme nové postavy z Biblických příběhů. Nadšení a pověření učitelé s dětmi příběh zkoumají, snaží se mu společně porozumět a aplikovat do dnešní doby. Výuka je tvořena hravou formou, máme dostatek soutěží, testů, her apod. Ve třídě „A“ využíváme flanelovou tabuli, hrajeme pohybové hry, divadélka, vyrábíme obrázky a různé výrobky k danému tématu. Ve třídě „B“ kromě základního příběhu nejraději soutěžíme. A ve třídě „C“ rozvíjíme diskuzi a konverzaci na dané téma a převádíme ho do praktického života.

Děti jsou rozděleny dle věku :

- Třída „A“: batolata a předškoláci – probíráme příběhy z knihy                                               „Drahokamy Bible“ a  k tomu používáme „Krůčky“
Třída „B“: 8-10 let – probíráme příběhy z knihy „Provázky 2“
Třída „C“: 11-15 let – probíráme knihu „Klíče 2“

Náš čas je vyhrazen od 9:05 do 10:00 hod.
Pak máme společný dětský zpěv od 10 do 10.15 hod.

Rádi také vystupujeme s písněmi či programy.

Děti od 8 do 14 let se schází ke společným aktivitám, hrám a dobrodružstvím i studiu Bible, každou třetí neděli v měsíci v dopoledních hodinách v malém sále naší modlitebny. Věnují se jim tam naši mládežníci Patricie, Káťa, Elen a další. Bližší informace o těchto setkáních můžete získat na emailu: patricia.lara.polehnova@seznam.cz

 

Kontakt na vedoucího dětské sobotní školky :
Vladimír Polehňa – email: vladpol@volny.cz


Více informací k dětským sobotním školkám naleznete na adrese: