Oddělení Křesťanského domova organizuje setkávání lidí, kteří hledají společenství, ve kterém se mohou s ostatními sdílet o své bolesti i radosti.

Každé úterý večer v 18,15 hodin se scházíme v rodině kazatele ke společným diskuzím, které jsou inspirovány knihou, kterou právě čteme. Momentálně je to kniha „Víra a skutky“ od Ellen Whiteové.
V závěru setkání se spolu modlíme.

Několikrát do roka máme setkání v sobotu navečer. Na těchto schůzkách otevíráme témata, která vycházejí z potřeb našeho společenství.

Občas se nám spolu podaří vyrazit na výlet do přírody nebo za kulturními památkami.

Všechny naše společné akce můžete navštívit i Vy.