I v letošním roce se ke každoroční akci „Noc kostelů“ připojí naše modlitebna na Slezské ulici. Přijďte si ji prohlédnout i Vy v čase od 18:00 – 23:00. Od 19:00 zazní písně mladých lidí z našeho společenství.