Přijměte pozvání a spojme se všichni lidé, bez ohledu na vyznání v jedné velké modlitbě za aktuální situaci u nás i ve světě každý den v 19:00 a v sobotu a neděli v 9:00.
Taková chvíle se stává příležitostí přemýšlet o svém vztahu k Ježíši Kristu a víře v Něj.
Pokud čteš tuto zprávu a třeba ses nikdy nemodlil(a), ale chtěl(a) by ses přidat, protože Ti to z nějakého důvodu není jedno a dává Ti to smysl, zkus přijmout prosté vysvětlení, co je modlitba. Modlitba se podobá rozhovoru dvou lidí, kdy jeden mluví k druhému, ale jen s tím rozdílem, že člověk mluví k Ježíši, kterého nevidí. Chápeme, že to může vypadat divně, ale prostě to zkus a uvidíš, co se stane ☺.
Síla modtlibysíla_modlitby_text-small