Výbor sboru na svém mimořádném setkání v pátek 13.03.2020 až do odvolání ruší všechny aktivity sboru. Vyzývá také obzvlášť všechny starší lidi z našeho společenství, aby se pokud je to možné co nejvíce zdržovali ve svých domovech. Záleží nám na tom, aby tato nejvíc ohrožena a riziková skupina měla veškerou naši péči. Bylo rozhodnuto o tom, že se budeme v rámci diakonské služby dotazovat starších členů na případnou potřebu pomoci při zásobování potravinami a léky. Pokud o někom víte, nebo sami jste v situaci, kdy potřebujete pomoc, neváhejte se komukoliv z vedení sboru ozvat. Tato praktická pomoc je koordinována u vedoucího oddělení diakonie (tel.číslo 605 249 245). Věříme, že s Boží pomocí dokážeme tuto krizovou situaci zvládnout.